Proinstall Stockholm AB

Bilhall Smista Allé, Kvarteret Spejaren 4

Bilhallen omfattar drygt 25 000 kvadratmeter och består av fyra våningar. Två våningar kommer att användas till bilhall och kontor och två våningar blir garage och uppställningsplats för bilar. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Arbetet inleds under juli månad och byggnaden planeras vara färdigställd vid årsskiftet 2018/2019.
Tack ADERO AB.