Proinstall Stockholm AB
Välkommen

Proinstall Stockholm AB är ett entreprenadföretag inom byggsektorn med ventilation och värme. Vi arbetar ofta med problemlösningar och stort teknikkunnande för system, produkter och installationer. Effektiv ventilation ger rätt klimat och rätt balans mellan frånluft och tilluft. Vi har stor erfarenhet av att bygga alla typer av system för luftbehandling.

Ventilation / värmepumpar till:

* hus, garaget, lägenheter, eller fikarummet på företaget.
* en större centralfläkt med takgenomföring till flera lokaler.
* tilluft och frånluft till ett kontor eller konferenslokal.

Proinstall Stockholm AB kännetecknas av personligt engagemang, nytänkande, kompetens och kvalitet. Kom ihåg, KVALITET KRÄVER TID. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med information.